2023.november 22-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE RTK) meghívásának eleget téve látogatást tett intézményükben az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (ÉReTT) küldöttsége, hogy a két szervezet szorosabb együttműködésének lehetőségeit megvizsgálja.

 

A tehetséges fiatalok felfedezése, tehetségük fejlesztése és e tehetségek hasznosulásának elősegítése valamennyiünk közös ügye. Emellett akár az ÉReTT, akár az Egyetem érdeke, hogy a rendészeti pálya tekintetében kiemelten fontos tehetségjegyekkel rendelkező fiatalokat minél nagyobb számban irányítsuk a rendvédelmi szakképzés és felsőoktatás irányába. A megbeszélésen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, egyetemi tanár, dékán, Dr. Balla József r. ezredes rendőrségi főtanácsos tanszékvezető, egyetemi docens, általános és fejlesztési dékánhelyettes, Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes tanszékvezető, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes és Dr. Verhóczki János r. ezredes rendőrségi főtanácsos, tanulmányi osztályvezető képviselte. Az ÉReTT delegációjában Bagi István ny.r. ezredes, elnök, Tóth Ilona titkár és Kormos Dénes a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke foglalt helyet. 

 

A megbeszélésen a kari vezetés megfogalmazta szándékát, hogy a jövőben szorosabb kapcsolatot kíván kialakítani az ÉReTT-el és annak középfokú képzést folytató tagszervezeteivel. Az ÉReTT a maga részéről a kapcsolatok szorosabbra fűzését üdvözölte, ugyanakkor hangsúlyozásra került, hogy az együttműködés hatékonyan csak folyamatba épített módon történhet, melynek érdekében a két fél rövidtávon konkrét feladatokat is megfogalmazott.

-          Az ÉReTT az NKE RTK-val pontosítja a korábban már az ÉReTT tagintézményei által ismert tehetségútlevél tartalmát, melyet a jövőben az Egyetem Kara a beiratkozott hallgatóktól örömmel fogad, és annak tartalma szerint az egyetemi éveik alatt tovább segítik a tehetségek kibontakoztatását.

-          Összehangolásra kerül az ÉReTT tagintézmények tehetséges fiataljainak és az NKE RTK-on tanulmányokat folytató hallgatók köre, majd a diákmentor felkészítés és a mentorálás pilot megvalósítása.

-          A NKE RTK meghívást kap az ÉReTT online és jelenléti szakmai fórumaira a kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás érdekében.

-          Az ÉReTT 2024 februárjában érzékenyítő előadással segíti a Kar oktatói testületét a tehetséggondozási tevékenység rendszerszemléletének befogadásában.

-          Az ÉReTT átadja tapasztalatait a pályaorientációs képzésben részt vevő, kiemelkedően tehetséges fiatalok számára szervezett táboroztatással kapcsolatosan.

image1

Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, egyetemi tanár dékán.

 

image2

  Bagi István ny.r. ezredes, az ÉReTT elnöke