Az Észak-Magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács szervezésében a „Tehetségsegítő szervezetek támogatása” című pályázati felhívás keretében „Utat kínálunk a jövőbe, hiszünk a sikeredben!” című projekt alapján megvalósult program 2024. április 08 - 10. között a Miskolci Rendvédelmi Technikumban került megrendezésre.

A „Rendészeti területen tehetséges fiatalok interperszonális képességeinek fejlesztése szerepjátékokkal” elnevezésű programelem keretében a 3 napos rendezvényen 12 rendészeti oktatást folytató középiskolából delegált 22 tehetséges tanuló vett részt az Észak-Magyarországi régió középiskoláiból. Hozzájuk csatlakozhatott a Miskolci Rendvédelmi Technikum két második évfolyamos tanulója is. A programelem megvalósítói Sándor Eszter kiemelt főelőadó, Szabó Tamás tanár úr és Szternai Tamás r. alezredes voltak.

Az első napon az érkezés és a szállások elfoglalását követően közös ismerkedésre került sor játékos formában.

Még ebéd előtt a diákok sportfelszerelést öltöttek és rendőri testnevelés óra keretében vettek részt és gyakoroltak elvezető fogásokat.

Délután a bűnügyi és a határrendészeti kabinetek bemutatását követően az oktatók érdekes feladatok végrehajtásába (ujjlenyomatvétel, „detektívtükör”, okmányismeret) is bevonták a tanulókat.

Kreatív élménygyűjtés, csoportos versenyfeladatok végrehajtása segítette ezt követően a Miskolci Rendvédelmi Technikum megismerését és a csoportok ismerkedését.

Megismerhették a Miskolci Rendvédelmi Technikum felépítését, működését, illetve tájékoztatást kaptak arról is, hogy milyen képzések folynak, és hogyan lehetnek az iskola tanulói.

Közben meglátogatta a találkozó résztvevőit Tóth Ilona, az ÉReTT titkára, aki köszöntötte a tanulókat és ismertette Tehetségsegítő Tanács működését.

A 2. napon a reggelit követően a csapat elindult Budapestre. Délelőtt az ORFK-n a ROKK vendégei voltak a tanulók, ahol megismerkedtek a „Rendőrpalotával”. Nagyon érdekes volt a Tevékenységirányítási Központ és a lőtér megtekintése és bemutatása is.

A közös ebédet követően a Rendőrmúzeum megtekintése következett.

Este jó volt tele élményekkel, de elfáradva visszaérkezni Miskolcra.

Az utolsó napon sem maradt a csapat program nélkül.

A lőtéren a különböző fegyverek megismerése, kézbefogása mellett megtapasztalták a diákok, hogy hogyan hajtanak végre szituációs lőgyakorlatot az MRVT tanulói.

A közlekedési kabinetben kis csoportokban, aktívan vettek részt közlekedési ellenőrzés és ittasság ellenőrzés végrehajtásában. Kipróbálták a gépjármű szimulátort is.

Csapatszolgálati ismeretek keretében megtapasztalták, hogy milyen beöltözni és egyszerű feladatokat végrehajtani a védőfelszerelésben. A tanulók ügyesen szerepeltek a kollégák által beállított szituációban is.

A szituációs kabinetben rendőri intézkedés lefolytatásában is részt vettek.

Az utolsó ebéd elfogyasztását követően ismét a közös beszélgetés, a programok értékelése és a közös projektmunka elkészítése következett.

Ekkor megtisztelte a csapatot látogatásával Lövei László r. ezredes úr a MRVT megbízott igazgatója és Bagi István ny. r. ezredes úr, az ÉReTT elnöke is.

A tanulók elmondták tapasztalataikat és véleményüket az itt töltött idővel, illetve a programokkal kapcsolatban. Általános véleményként fogalmazták meg, hogy nagyon jól érezték magukat, jók voltak a programok. A programzárást követően fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva indult haza a csapat. Többen is elmondták, hogy az együtt töltött napok megerősítették a korábbi elhatározásukat, hogy a rendvédelemben szeretnének majd továbbtanulni.