Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: ÉReTT) 2016. június 30-val zárta az “Együtt a rendészet tehetséges fiataljaiért” elnevezésű programját, melyhez támogatást a “Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” című (azonosító szám: NTP-HTT-15) pályázati felhívásra benyújtott sikeres pályázat biztosított. (A pályázat azonosító száma: NTP-HTT-15-0012)

A program keretében hiány területen – 5 megyére kiterjedően, és országosan első alkalommal – kezdtük el egy rendészeti térségi tehetségsegítő program kidolgozását. Ennek keretében szakmai hálózat- és erőforrásfejlesztést valósítottunk meg, mely hozzájárult a rendészeti tehetségek szakmailag megalapozottabb felismeréséhez, folyamatos fejlesztéséhez, követéséhez. A Tanács hatókörében elősegítette a tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés esélyeinek javítását.

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek:

 • I. Szakmai Fórum: mely a pályázati program bemutatására, a komplex tehetségsegítő programok megvalósítását segítő szakmai ismeretek átadására, tagszervezeteknél működő motiváló célú 3 jó gyakorlat megosztására irányult.
 • Munkacsoportok működtetése: melyek feladata volt a térségi program, az önkontrollos hatásvizsgálat kidolgozása, a Tehetségpontok alakításának segítése, az ÉReTT hálózat fejlesztése. Kérdőív segítségével helyzetfelmérést végeztünk tagszervezeteink körében a tehetséggondozás tartalmáról, a működtetett programokról, az erőforrásokról és azok jellemzőiről, a tehetséggondozás szervezeti kereteiről, tagszervezeteink elvárásairól. Feltártuk a partneri hálózat jellemzőit. Kidolgoztuk az önkontrollos hatásvizsgálat szakmai-, módszertani kereteit.
 • A tagszervezetek részéről beérkezett adatokat feldolgoztuk, elemeztük. A munkacsoport végül a rendelkezésre álló adatokra, elvárásokra, igényekre és lehetőségekre figyelemmel összeállította az ÉReTT Térségi Tehetségsegítő Programját. Programunkat kiadványban és elektronikus formában tettük hozzáférhetővé a tagszervezetek/tagok és az érdeklődők számára.
 • Tehetségpontok alakításának segítése: a program részeként 3 szakképző intézményben (Baktalórántháza, Eger, Putnok) teljes nevelőtestületi állománnyal gondolkodtunk együtt a tehetséggondozásról, a Nemzeti Tehetség Program (továbbiakban: NTP) által kínált lehetőségekről, illetve mentoráltuk a Tehetségponttá válás regisztrációs folyamatát.
 • II. Szakmai Fórum: mely a Térségi Tehetségsegítő Program bemutatására, a rendészeti tehetségek felismerésével összefüggő ismeretek átadására, 2 tagszervezet tehetségsegítő tevékenységének bemutatására, jó gyakorlat átadására, tehetség és tehetségsegítők díjazására irányult.
 • Kapcsolattartás, nyilvánosság: folyamatos volt a kapcsolattartásunk a partnerekkel. Rendszeresen publikáltuk programjainkat, tevékenységeinket a www.erett.mrszki.hu, a www.tehetseg.hu , valamint a tagszervezeteink honlapján. Hírt adtunk az eseményekről helyi sajtóban, a médiában.

A pályázatban kitűzött célokat terv szerint megvalósítottuk:

 • A térségi program előkészítését megalapozó helyzetelemzés során sikerült átfogó képet kapni a tagszervezetek tehetségsegítő gyakorlatáról, annak meglévő értékeiről, a rendészeti tehetséggondozás erősségeiről, fejlesztendő területeiről.
 • A programalkotás folyamata tartalmában és szervezeti kereteiben is új együttműködési kereteket nyitott a tagszervezetek között. Különösen a munkacsoportokban végzett munka nagymértékben hozzájárult a tudásmegosztáson alapuló tanulószervezetté formálódáshoz.
 • A szakmai fórumokat követő megbeszélések során a résztvevők úgy nyilatkoztak, hogy új információt kaptak ahhoz, hogy meglévő programjaikat szakmailag megalapozottabban működtessék, és új elemekkel bővítsék.
 • A közösen összeállított térségi programban országosan elsőként komplex módon fogalmaztuk meg a rendészeti tehetségsegítés speciális lehetőségeit, feladatait. A programban szereplő „Tehetségjelző, tehetségkövető rendszer” eredményeként várhatóan a rendészeti területen több tehetségígéret fialt sikerül bevonni a programokba, akik folyamatos támogatást kaphatnak a képzési szakaszt követően a munkahelyükön is.
 • A kidolgozott önkontrollos hatásvizsgálati módszertan egyaránt szolgálja a Tanács munkájának értékelését és a tagszervezeteknél folyó tehetségsegítő munka szakmai megalapozottságának javítását.
 • Az új Tehetségpontok megalakításának segítése során a helyi, intézményi, szakmai közösségekkel “érzékenyítő konzultáció” keretében megismertettük a hazai tehetségsegítés, az NTP céljait és lehetőségeit, a Tehetségponttá válás előnyeit és feladatait. Ezek a konzultációk az eredményes regisztráció mellett hozzájárultak ahhoz is, hogy az érintett tagszervezetek áttekintsék eddigi tehetségsegítő tevékenységüket. Többen közülük ezt követően először nyújtottak be pályázatot az NTP kiírásaira.
 • A program keretében először valósult meg, hogy az ÉReTT elismerésben részesítette a tehetséges fiatalokat és a tehetségsegítőket.

A program támogatói voltak:

0305