Az ÉReTT az NTP-HTTSZ-17-25 pályázati programjához kapcsolódóan 2017. október 17-én tartott tájékoztató előadást a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézményben. Az intézmény Miskolc város legnagyobb iskolája, melyben a középfokú iskolarendszerű szakképzés széles spektrumával találkozhatunk.

A megvalósult szakmai program az intézmény tehetségponttá válásával összefüggően került megszervezésre. Résztvevői az intézmény vezetői és munkaközösség-vezetői voltak, akik a Nemzeti Tehetség Programról, valamint a tehetségpont szerepéről, feladatairól, a tehetségponttá szerveződés folyamatáról kaptak tájékoztatást. A programot egy, az intézmény tehetségsegítő tevékenységét feltérképező kérdőíves felmérés előzte meg.

A program megvalósításában közreműködtek:

  • Kormos Dénes kutató, fejlesztő szakpedagógus, a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke
  • Szabó András tagintézmény-vezető
  • Tóth Ilona az ÉReTT titkára.