Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (mint pályázó) a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Sport Egyesülettel (mint kedvezményezettel) együttműködésben valósította meg „ÉReTT hálózat a tehetségekért” című, NTP-HTT-16-0016 azonosító számú szakmai programját.

A szakmai programokkal 5 megye 15 rendészet ágazati és/vagy pályaorientációs képzést végző középfokú köznevelési intézményeinek tehetségsegítő munkáját igyekeztünk segíteni.

A program 2016. június hónapban indult és 2017. június 30-ával zárult.

Megvalósított tevékenységeink, programjaink:

 1. Térségi Program kidolgozása

Az ÉReTT Tehetségsegítő Térségi Programjának kidolgozása a rendészet területen folyó tehetségsegítő tevékenység rendszerszintű működtetéséhez nyújt segítséget. Két éve alakult Tanács vagyunk. Tagszervezeteink összetételére, sajátosságaira, a tehetségsegítés területén szerzett tapasztalataink eltérő mivoltára való tekintettel fontos feladatunknak érezzük tagszervezeteink számára a megalapozott szakmai- és módszertani segítségnyújtást. Tevékenységeink rendszerbe illesztése, összehangolása folyik, hagyományaink, jó gyakorlataink feltárása zajlik. Az ÉReTT Tehetségsegítő Térségi Program elemeinek kidolgozása, finomítása, korrekciója fontos feladatunk a hatékony munkavégzés céljából, ezen folyamatosan dolgozunk. Az ezekhez kapcsolódó tevékenységeink a program keretében az alábbiak voltak:

 • Jó gyakorlatok leírása

A rendészet területén folyó kiváló szakmai programok megismertetése és adaptálásának segítése céljából kidolgoztuk a jó gyakorlatok leírását segítő szakmai dokumentumot. Partnereink jó gyakorlatainak bemutatása első körben elsősorban a szakmai rendezvényeken zajlott. Területei voltak: pl.: tehetségdiagnosztika, sportági bemutató, intézményi szervezeti formák, keretek. 

 • Tehetségdiagnosztika

Tehetségdiagnosztikai eszköztárunkban elsősorban a rendészet területére irányuló gyakorlatok feltárására és bemutatására irányítottuk figyelmünket. Adatbázisunk tartalma elsősorban javaslatként jelenik meg tagszervezeteink, és az érdeklődő szakemberek számára.

 • Tehetségútlevél kidolgozása és működtetése

Az ÉReTT Térségi Programjához kapcsolódva kidolgoztuk a tehetséges fiatalok nyomon követését szolgáló rendészeti Tehetségútlevelet, mely a középfokú köznevelési intézmények, a Rendészeti Szakgimnázium, valamint a munkáltatók irányába ad információt a tehetséges fiatalok tevékenységeiről és eredményeiről.

 • Honlap készítése és működtetése

Az ÉReTT és tagszervezetei szakmai munkájának nyilvánossá tétele céljából saját honlapot készítettünk. Ennek első mozzanataként valamennyi tagszervezettől bemutatkozó portfóliót kértünk.

Honlapunk feltöltése, tartalmi gazdagitasa folyamatosan történt az aktuális események függvényében. Új honlapunk elérhetősége www.erett-net.hu.

 • Szakmai munkánkat az elektronikus felületen való megjelenésen túl szakmai rendezvényeken is bemutattuk, pl.: a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma által szervezett regionális fórumokon is.
 1. Új Tehetségpontok alakításának segítése

A programelem keretében 4 helyszínen 4 középfokú köznevelési intézmény Tehetségponttá válásában közreműködtünk. Fontos feladatunknak tekintettük, hogy a Tehetségpont regisztrációt megelőzően tájékoztatást adjunk a nevelőtestületeknek a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseiről, a tehetségsegítéssel összefüggő legalapvetőbb ismérvekről, a tehetségsegítésben rejlő lehetőségekről, a Tehetségpontok szerepéről, feladatairól, az ÉReTT-tel való együttműködésről, segítő, támogató szerepéről. A regisztrációs folyamatot az előkészítéstől a rögzítésig mentoráltuk.

 1. Tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának segítése

A programelem keretében miskolci helyszínnel szakmai felkészítést tartottunk a Tehetségpontok delegált képviselői számára. Programunkra a tervezettnél magasabb számú jelentkezés történt. A résztvevők számára tájékoztatást adtunk Tehetségpontjuk önkontrollos hatásvizsgálatához, mely hangsúlyozottan az alábbi két területre irányult:

 • Tehetségpont működésének önkontrollos hatásvizsgálata.
 • Tehetségsegítő programok önkontrollos hatásvizsgálata.
 1. Tehetségsegítő Tanács önkontrollos hatásvizsgálata

A programelem keretében kidolgoztuk az ÉReTT önkontrollos hatásvizsgálatát. Ennek elemeire figyelemmel a megalakulás óta eltelt időszakra vonatkozóan megvizsgáltuk működésünk jellemzőit. Az összegyűjtött adatok elemzését követő megállapításokra figyelemmel meghatároztuk feladatainkat.

 1. Szakmai fórumok szervezése, megvalósítása

A pályázat megvalósításának időszakában 3 helyszínen szerveztünk szakmai fórumot a szakemberek számára. A résztvevők betekintést nyerhettek egy-egy köznevelési intézményben folyó tehetségsegítő munkába, megismerkedhettek jó gyakorlatokkal, új módszerekkel. A programra meghívást kaptak szakképzési centrumok vezetői, nem tagszervezet középfokú köznevelési intézmények vezetői is.

 1. Mentorok felkészítése

A programelem a rendészet területén folyó mentori tevékenység kiépítésére irányult. Keretében tagszervezeteink szakembereinek együttműködésével mentori programot készítettünk, mely alapját képezte a vártnál lényegesen magasabb jelentkezőkből álló csoport tagjainak a felkészítését. A résztvevők között pedagógusok és a megyei rendőr-főkapitányságok hivatásos állományú szakemberei egyaránt megtalálhatóak voltak. A mentori felkészítést követően a feladatellátásra jelentkezők az ÉReTT adatbázisába kerültek.

 1. Tehetséges fiatalok találkozója

A programelem keretében közösségfejlesztést, hálózatépítést szolgáló 3 napos programot dolgoztunk ki tehetséges fiatalok számára. Fontos eleme volt továbbá programunknak a pályaorientáció is, melyet a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium oktatói állományának támogatásával valósítottunk meg. A fiatalok a 2. napon budapesti tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek helyszíne az ORFK és a Rendőrmúzeum volt.

A program keretében a fiatalok körében a mentori segítségre irányuló igényt is felmértük.

 1. Tehetséges fiatalok és tehetségsegítő szakemberek elismerése

A program keretében nyílt lehetőség arra, hogy a tagszervezetek által delegált tehetséges fiatalok és tehetségsegítő szakemberek számára a tanév végéhez közeledve ÉReTT díjakat adományozzunk, ezzel elismerve szakmai munkájukat, tevékenységüket és eredményüket.

A pályázati támogatásból megvalósult programok tapasztalatai:

 • Az együttműködés, a team munka új szemléletű konzultációs lehetőséget nyitott a résztvevőknek, ami hozzájárult eddigi gyakorlatuk értékeléséhez, új innovációs irányok kialakításához.
 • A résztvevők a szakmai fórumokat szakmailag színvonalasnak, informatívnak minősítették. Különösen értékesnek tartották azokat az információkat, ismereteket, amelyek új lehetőségeket nyitnak számukra a tehetségígéretek felismeréséhez és fejlesztéséhez.
 • A Tehetségpont alakításban résztvevő intézmények úgy nyilatkoztak, hogy a konzultációk segítettek tevékenységük rendszerezésében, új fejlesztési irányok, lehetőségek meghatározásában.
 • A munkáltatói és a képzési oldalról érkezett szakemberek véleménye az volt, hogy a mentori felkészítés új oldalról világította meg számukra ezt a tevékenységet. A gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket kaptak, illetve a hallottak alapján más szemlélettel közelítenek a tehetségek támogatásához.
 • A diákok a programokat tartalmasnak, sokszínűnek, pályaválasztásuk szempontjából hasznosnak minősítették.

A programismertetőben felsorolt tevékenységek változatosságára, tartalmára figyelemmel megállapítottuk, hogy a továbbiakban a feladatvégzéshez témafelelősi rendszer működtetésének bevezetésére van szükség.

Tehetségpont alakítás Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Derecske

Tehetségpont alakítás Gomba Levente Gimnázium Putnok

Tehetségpont alakítás Kisvárdai SZC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégium Csenger

{gallery/cikkek/2017/07/szakmai-beszamolo-ntp-htt-16-0016/szc-ady-endre/}{/gallery}

Tehetségpont alakítás Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma Záhony

Team megbeszélés

e1 e2

Mentori program előkészítése

Fiatalok hálózatának építése program

Szakmai fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza

Szakmai fórum Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Miskolc

Szakmai fórum Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Derecske

Önkontrollos hatásvizsgálat segítése Tehetségpontokban

Fiatalok hálózatának építése program

Teljesítmények, eredmények elismerése

Az NTP-HTT-16-0016 pályázati azonosítóval rendelkező programot támogatta:

03emmi logo05
TI