A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola adott helyszínt az “Együtt a rendészet tehetséges fiataljaiért” pályázati program (azonosítószám: NTP-HTT-15-0012) keretében megvalósuló munkacsoport megbeszélésnek, mely az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Térségi Tehetségsegítő Programjának előkészítésére irányult.

A munkacsoport a Tehetségsegítő Program tartalmi kidolgozására, szakmai megalapozására jött létre. Tagjait különböző intézmények, szervezetek delegált képviselői alkotják a köznevelési intézményektől a munkáltatókig, illetve támogató tagszervezetekig.

A megbeszélés napirendi pontjait a munkacsoport az alábbi területekre vonatkozóan határozta meg:

 • Tájékoztatás a tehetségsegítéssel összefüggő új NTP-s nyílt pályázatokról;
 • Térségi Tehetségsegítő Program tervezet áttekintése, szakmai egyeztetése:
  • a munkacsoport által készített és a tagszervezetek körében felvett kérdőíves felmérés adatainak feldolgozása, az eredmények elemzése, helyzetkép áttekintése;
  • a rendészeti tehetségsegítésre irányuló tehetségazonosítás és beválogatás szempontjai és módszerei;
  • a rendészeti tehetségsegítés területei, tartalmi és szervezeti keretei;
  • a rendészeti pályaorientáció, tehetségfejlesztés jó gyakorlatainak átadása;
  • a programokhoz való egyenlő hozzáférés esélyének biztosítása, javítása;
  • a megvalósítást szolgáló hálózati erőforrások fejlesztése;
  • a tehetséges fiatalok és tehetségsegítők elismerési rendszere;
  • az önkontrollos hatásvizsgálat megvalósítása.

0102

A Térségi Tehetségsegítő Program végleges formája június hónapra készül el. Az ÉReTT arra törekszik, hogy a Tanács tagszervezeteivel közösen kialakított célok teljesülését egy szakmailag megalapozott Program kidolgozásával segítse.

A program megvalósulását támogatja:

05

03