„Kapok és adok – tehetséges fiatalok felelősségvállalása” címmel szervezett diákmentori felkészítést az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács 2019. március 21-én, a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban. Az intézmény nagyon komolyan vette feladatvállalását, mely a tanulók kiválasztásában, a helyszín és a program előkészítésében egyaránt megnyilvánult. Balázs Ildikó, Juhász Gergő osztályfőnökök és Pócsik Csaba szaktanár előkészítő munkájának köszönhetően a felkészítésre a rendészeti képzésben résztvevő 10. osztályos diákok érkeztek, összesen 16 fő. A találkozás pillanatában nagy érdeklődéssel szemléltek minket, „idegeneket”.

Kapcsolatunk azonban rövid időn belül kedvező irányba fordult, mely jó alapot teremtett a diákmentori felkészítéshez kapcsolódó tartalmi elemek megbeszéléséhez. A diákok ismereteket kaptak a diákmentori munka céljáról, a diákmentor szerepéről, tevékenységéről, a diáktárssal való együttműködés területeiről, formáiról, bemutattunk számukra néhány kommunikációs fogást is. Változatos módszerek alkalmazásával igyekeztünk a felkészítést megvalósítani, ami egyéni, páros-, csoport munkában, továbbá játékos tevékenységekben egyaránt megnyilvánult. A felkészítés valamennyi diák aktív szerepvállalásával zajlott. A nagyon komoly munka mellett azonban nagyon sokat nevettünk is, amiről a csoport jó humorral rendelkező tagjai gondoskodtak. A felkészítés záró programjának idejére érkezett a csoporthoz Gerják József igazgató úr és Tóthné Farkas Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszony. Igazgató úr megköszönte nekünk, felkészítőknek, hogy a diákmentori program egyik helyszínének választottuk intézményüket, illetve hangsúlyozta az iskolai diákmentori tevékenység fontosságát, a diákok felelősségvállalását társaik segítésében, támogatásában. A diákmentori felkészítést tartotta: Farkas Anett kommunikációs tréner és Tóth Ilona tanár, ÉReTT munkatárs

A diákmentori felkészítés az NTP-HTTSZ-18-0017-es azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó programelem.

Szerző: Tóth Ilona
A programhoz kapcsolódó további cikk elérhetősége:
http://www.vayadam.hu/index.php/9-hirek/501-mentor-nap.html