Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács története

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: ÉReTT) 22 alapító taggal – 2 fő magánszemély, 14 középfokú köznevelési intézmény, 3 megyei Rendőr-főkapitányság, 2 civil szervezet, 1 egyetem együttműködésével – 2015. március 13-án alakult meg. Létrejöttét a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola kezdeményezte a tehetségsegítés területén szerzett szakmai ismereteire, tapasztalataira alapozva. Az ÉReTT létrejöttét, céljainak megvalósítását személyes részvétellel, külső segítéssel a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság egyaránt elkötelezetten támogatja.

Az ÉReTT egy speciális tematikus területen szerveződött Tanács.

Tevékenységi területe regionális szintű, amely magába foglalja azokat a partner intézményeket, ahol rendészeti fakultációs és/vagy rendészeti ágazati képzés, valamint rendőr tiszthelyettes képzés folyik, továbbá azokat a szervezeteket, munkáltatókat, ahol a tehetséges fiatalok gyakorlati tevékenysége, oktatása történik. A partnerek között civil szervezetek és magánszemélyek is megjelennek, akik hozzá tudnak járulni a tehetségsegítés eredményes megvalósításához.

Az ÉReTT célja, hogy:

 • Segítse a tehetséges fiatalok rendészeti pályaorientációját és folyamatos fejlesztését.
 • Összefogja és szakmai közösséggé, hálózattá formálja a rendészeti tehetséggondozásban érintett intézményeket, szervezeteket és szakembereket.
 • Az együttműködésre építve hozzájáruljon, illetve kialakítsa a rendészeti tehetségígéretek felkutatásának rendszerét, valamint a tehetségek folyamatos követésének és segítésének módszereit és szervezeti kereteit.
 • Tevékenységével hozzájáruljon a rendészeti tehetségsegítés komplex erőforrás rendszerének feltérképezéséhez és folyamatos bővítéséhez.
 • Segítse a Tehetségpontok hálózati együttműködését, támogassa új Tehetségpontok kialakítását, ezzel egyidejűleg a rendészeti tehetségterület megjelenését a partner intézmények Tehetséggondozó Programjaiban.
 • Ösztönözze és maga is részt vegyen a Nemzeti Tehetség Program hazai és Európai Uniós forrásokon alapuló pályázati lehetőségeinek a kihasználásában.
 • Tevékenységével, javaslataival igény szerint hozzájáruljon a szakmai irányító szervek tehetségsegítéssel összefüggő koncepciójának, programjának kialakításához és megvalósításához.

Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Működési Rendje,
Miskolc, 2015.

Az ÉReTT megalakulása óta végzett főbb szakmai tevékenységei:

 • Az ÉReTT Térségi Tehetségsegítő Programjának kidolgozása.
 • Szakmai ismeretek nyújtása szakmai fórumok szervezésével partner intézmények képviselői számára.
 • Új Tehetségpontok alakításának szakmai segítése a partnerek körében.
 • A partneri együttműködés tartalmi elemeinek gazdagítása.
 • ÉReTT tehetségdíj alapítása, tehetséges fiatalok és tehetségsegítők elismerése.
 • Pályázatok készítése, benyújtása és megvalósítása.
 • Honlap készítése, működtetése.
 • Kiadvány készítése.

Az ÉReTT működési területe, tevékenysége jelenleg 5 megyére terjed ki (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).
Az ÉReTT tagsága 2015-ben 1 fő tiszteletbeli taggal 23-ra, 2016-ban 1 középfokú köznevelési intézmény csatlakozásával 24-re bővült. (Tagok és tagszervezetek – „Tagság” menüpont)

Az ÉReTT nyitott szervezetként működik. A céljait elfogadó és támogató intézmények, szervezetek, magánszemélyek csatlakozására folyamatosan van lehetőség. (Tagfelvételi kérelem – „Dokumentumok” menüpont)