Tehetségazonosító eszközök kiértékelési útmutatókkal a TehetségKapu felületen

A tehetségazonosítás módszerei és eszközei iránt érdeklődők négy korosztályra vonatkozóan találhatnak kérdőíveket és értékelési útmutatókat a www.tehetsegkapu.hu weboldalon. Az alábbiakban az ÉReTT tagszervezeteinek korosztályára figyelemmel ajánljuk eszközeiket. Az itt olvasható tájékoztató anyag forrása a https://www.tehetsegkapu.hu/TehetsegAzonositas oldal.

A helyi (papír alapú) tehetségazonosító eszközöket és azok kiértékelési útmutatóit a pedagógusok tudják letölteni a rendszerből a TehetségKapuba történő pedagógus/intézményi regisztrációt és belépést követően. A diákokkal papír alapon kitöltetett eszközök eredményeit a pedagógus a TehetségKapuba regisztrált diákjai részére online feltöltheti, így a diák tehetségprofiljában megjelenik a helyi eszköz eredménye is.

A TehetségKapuba bejelentkezett pedagógus online kérdőíveket is kiajánlhat a rendszerben regisztrált diákjai részére, illetve egyes kérdőíveket ki is tölthet róluk. A kitöltött kérdőív eredménye a diák tehetségprofiljában megjelenik. A diák eldöntheti, profil oldala személyes adatai blokkjában beállíthatja, hogy az online kérdőívek eredményeit megosztja-e pedagógusaival, intézményével.

 

14-19 év közötti korosztálynak ajánlott tehetségazonosító eszközök

 

Tehetségjellemzők tehetségazonosításhoz – tulajdonságlista

A tulajdonságlista három dimenzióban vizsgálja a tehetségfejlődést: a megismerő, tájékozódó rendszer, a végrehajtó rendszer, az ösztönző-értékelő rendszer. Lehetővé teszi a fejlődés erős és esetleg gyenge területének azonosítását, emellett egy összesített pontszámmal maga a tehetségfejlődés aktuális szintje is kimutatható.

 

Motivációs kérdőív tanulóknak

A Motivációs kérdőív kilenc dimenzióban vizsgálja a teljesítményre irányuló motívumokat: erőfeszítés, feladatorientáltság, versengés, hatalom, dicséret, visszajelzés, jutalom, társas törődés, társas függés. Mindegyik területhez 4 állítás tartozik, vagyis összesen 36 állítást kell értékelnie a vizsgálati személynek. Az űrlapon keverten szerepelnek az állítások. Minden állítást 5-fokozatú értékelési skálán értékel a vizsgálati személy (5: teljesen egyetértek, 1: egyáltalán nem értek egyet) aszerint, hogy mennyire igazak rá. Területenként max. 20, min. 4 pont érhető el.

 

Véleményem szerint – kreativitás kérdőív tanulóknak

A „Véleményem szerint" kreativitás vizsgálati kérdőív 12 állítást tartalmaz. Gyorsan felvehető, és képet ad a tanuló kreatív attitűdjéről. Az állítások fele a kreativitás szempontjából pozitív, a másik fele negatív. A kérdőív a kreatív attitűdnek azon fontos elemeit célozza, amelyek megalapozzák a kreatív viselkedést.

 

Szabadidő kérdőív tanulóknak

A Szabadidő kérdőív két kérdésre keres választ a vizsgálati személlyel kapcsolatban: milyen tevékenységterületen aktív és hogyan éli meg ezt a tevékenységet. A tehetségazonosításban nagy jelentősége van a már érdeklődésből űzött konkrét tevékenységeknek. Ezekre építhető a fejlesztés a már megjelenő érdeklődés nyomán. A szabadidőben végzett erősen fejlesztő tevékenységek jelezhetik a fejlődésre irányuló motivációt, tevékenységvágyat.

20-30 év közötti korosztálynak ajánlott tehetségazonosító eszközök

 

Tehetségjellemzők tehetségazonosításhoz – tulajdonságlista

A tulajdonságlista három dimenzióban vizsgálja a tehetségfejlődést: a megismerő, tájékozódó rendszer, a végrehajtó rendszer, az ösztönző-értékelő rendszer. Lehetővé teszi a fejlődés erős és esetleg gyenge területének azonosítását, emellett egy összesített pontszámmal maga a tehetségfejlődés aktuális szintje is kimutatható.

 

Motivációs kérdőív fiataloknak

A Motivációs kérdőív több dimenzióban mutatja meg a vizsgálati személy motivációs szerkezetét, képet ad arról, hogy mely célok fontosak számára, mely indítékok vezetik, amellett a motiváció hátterének a befolyásolásához is nyújt adatot. A Motivációs kérdőív segíti a fiatalok motiválásának az eszközeit is megtalálni.

 

Véleményem szerint – kreativitás kérdőív fiataloknak

A „Véleményem szerint" kreativitás vizsgálati kérdőív 12 állítást tartalmaz. Gyorsan felvehető, és képet ad a fiatal kreatív attitűdjéről. Az állítások fele a kreativitás szempontjából pozitív, a másik fele negatív. A kérdőív a kreatív attitűdnek azon fontos elemeit célozza, amelyek megalapozzák a kreatív viselkedést.

 

Szabadidő kérdőív fiataloknak

A Szabadidő kérdőív két kérdésre keres választ a vizsgálati személlyel kapcsolatban: milyen tevékenységterületen aktív és hogyan éli meg ezt a tevékenységet. A tehetségazonosításban nagy jelentősége van a már érdeklődésből űzött konkrét tevékenységeknek. Ezekre építhető a fejlesztés a már megjelenő érdeklődés nyomán. A szabadidőben végzett erősen fejlesztő tevékenységek jelezhetik a fejlődésre irányuló motivációt, tevékenységvágyat.

A tehetségazonosító eszközt és kiértékelési útmutatóját a TehetségKapuba bejelentkezett pedagógusok/intézmények tekinthetik meg, tölthetik le.

tehetseg azonosotas jpg

Forrás: https://www.tehetsegkapu.hu/