A Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum 9-11. évfolyamos vegyes csapata november elején a mezőtúri futsal körzeti döntőn vett részt. Kiváló teljesítményükkel beharcolták magukat a megyei döntőbe. A csapat négy tagja 11. osztályos rendész tanuló: Kenéz Dániel Sándor, Kiss Balázs, Rab Alexander és Szrapkó László. Felkészítő tanár: Mészáros Csaba.

A Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum vegyes összeállítású honvédelmi csapata 2021. október 6-án az Országos Haditorna Verseny Megyei Döntőjén vett részt, ahol 3. helyezést ért el. A csapatban egy rendész tanuló is részt vett, Pásztor Bence a 11. osztályból. Felkészítők: Ágotai Emese, Fuxreiter András, Mészáros Csaba, Péter Tamás, Turza Róbert, Urbán László.

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (továbbiakban: ÉReTT) 22 alapító taggal – 2 fő magánszemély, 14 középfokú köznevelési intézmény, 3 megyei Rendőrfőkapitányság, 2 civil szervezet, 1 egyetem együttműködésével – 2015. március 13-án alakult meg. Létrejöttét a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, ma Miskolci Rendvédelmi Technikum kezdeményezte a tehetségsegítés területén szerzett szakmai ismereteire, tapasztalataira alapozva.

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács Target Sprint témában tartott 20 fő részvételével jó gyakorlat bemutatót 2021.02.15-én 14.00 órai kezdettel. Az online műhelybeszélgetéssel célunk az volt, hogy népszerűsítsük a ma még újnak számító sportágat, tájékoztatást nyújtsunk azoknak az érdeklődő szakembereknek, akik nem, vagy kevés információval rendelkeznek erről a sportról, versenyzési lehetőségről. 

Az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács elnöksége kiemelt feladatának tekinti, hogy programjai megvalósításához pályázati forrásokat keressen.

A Miskolci Rendvédelmi Technikum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói számára az iskolai tudásanyagon túl, élményszerű többlettudást kínáljon. Olyan diákoknak biztosítunk lehetőségeket, akik szeretnék alaptudásukat szélesíteni, szeretnének többet és többet látni a rendőri munkából.

A tehetség kiválasztásának és támogatásának egyik eszköze a Nemzeti Tehetségprogram pályázatain részt venni! Két témában nyújtottunk be pályázati anyagot, melyekkel sikerrel jártunk!