A Miskolci Rendvédelmi Technikum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói számára az iskolai tudásanyagon túl, élményszerű többlettudást kínáljon. Olyan diákoknak biztosítunk lehetőségeket, akik szeretnék alaptudásukat szélesíteni, szeretnének többet és többet látni a rendőri munkából.

A tehetség kiválasztásának és támogatásának egyik eszköze a Nemzeti Tehetségprogram pályázatain részt venni! Két témában nyújtottunk be pályázati anyagot, melyekkel sikerrel jártunk!

2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, 

  • „A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” (NTP-MTTD-19 kódjelű) a „MAM”-ok nyomában: biológiai-és digitális ujjlenyomatok című pályázatával, illetve
  • A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó haza programok támogatása” című (NTPTFJ-19-0033 kódjelű) a „A napi rutin, nem rutin!” című pályázatával

iskolánk tehetségtámogató tevékenységére 1.050.000 Ft-ot, illetve 1.400.000 Ft-ot nyert.

A „MAM”-ok nyomában című pályázat a rendőri szakmai ismeretek körében az emberi bőrrel és annak daktiloszkópiai összefüggéseivel, valamint a digitális ujjlenyomatokkal, mint újszerű tudományággal, foglalkozik. Fontosnak tartottuk, hogy az ismeretek szélesítése élményszerű programelemek megvalósításával történjen, ezért a biológiai és daktiloszkópiai előadásokon túl, a programba bevont tíz tanuló megismerkedett digitális alkalmazásokkal is.

„A napi rutin, nem rutin” című pályázattal olyan eszközök beszerzésére nyílt lehetőségünk, melyekkel az iskola tanulóinak kompetenciáit tudjuk fejleszteni, valamint erősítjük a csoportmunkában a kollaborációt. A támogatás jóvoltából berendeztünk egy tantermet mobil asztalokkal, készségfejlesztő játékokat, digitális mérőeszközöket vettünk, és az elsősegélynyújtás során használt újraélesztési modellekkel bővítettük eszköztárunkat. 

Bár a covid- helyzet „helyzetbe hozott” minket, de azzal a lendülettel áttértünk a digitális térbe, és itt folytattuk a projektet.
Célunk az, hogy tanulóink élményekkel és tudással egyaránt gyarapodjanak!

Készítette: Kőhalminé Mizsei Orsolya r. alezredes

emmi logo

ntp 0